Oktatási rendszer

Dánia

Dániában számos területen lehet angol nyelven, tandíjmentesen továbbtanulni, és ehhez a dán felsőoktatási rendszer több “útvonalat” is biztosít a diákok számára.

 
A középiskola után ugyanúgy alapképzésen vehetnek részt a diákok, viszont a felsőoktatási intézmények terén választhatnak aszerint, hogy egy gyorsabb, szakmai ismeretekre, gyakorlati tapasztalatokra épülő képzésben szeretnének részesülni, vagy inkább hosszabb tanulmányokra, kutatói pályára vágynak.
Ennek megfelelően lehetőségük nyílik választani a különböző felsőfokú szakképzések és az egyetemi alapképzések között.
 
  • A felsőfokú szakképzések ún. AP Degree (Academy Profession degree) 2, esetenként 2,5 félévet tartanak, angol nyelvű oktatással és a bolognai rendszer szerint működnek. A teljes képzés 120-150 ECTS (European Credit Transfer System) pontnak felel meg (30 ECTS pont/semester), amit tovább lehet építeni bachelor diplomává (top-up bachelor) úgy az adott intézményben, mint más dániai vagy külföldi egyetemeken. Leegyszerűsítve úgy is nevezhetjük, hogy az AP Degree a Bachelor Degree első 2 – 2,5 éve. Ezek a képzések kötelező szakmai gyakorlatot fogalnak magukba, amit mind Dániába, mind pedig külföldön is elvégezhetnek a diákok. Miután valaki megszerezte az AP degree diplomáját, eldöntheti, hogy munkát keres és elhelyezkedik az adott területen, vagy továbbfolytatja tanulmányait egy 1,5 – 2 éves Top-up Bachelor képzéssel.
     
  • Top-up Bachelor: az 1,5-2 éves különböző szakirányú top-up bachelor degree képzések lehetőséget nyújtanak az AP degree diplomával rendelkező diákoknak a bachelor diploma megszerzésére, anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük az egészet. Továbbá a “top-up bachelor degree” nagyon jó lehetőség másoddiploma szerzésre azok számára, akik az anyaországban vagy más országban szerezték bachelor diplomájukat, és szeretnének külföldi tapasztalatokat nyerni, nyelvet tanulni, megismerkedni más nemzetiségű diákokkal anélkül, hogy évekig távol kellene legyenek családjuktól, barátaiktól, szülőföldjüktől. Az általában másfél éves képzések 2 tanulmányi + 1 szakmai gyakorlati félévet foglalnak magukba, és lehetőséget nyújtanak akár több országban való tanulmányokra, szakmai gyakorlatra. A jelentkezés alapfeltétele, hogy a korábban megszerzett bachelor diploma ugyanolyan szakirányú kell legyen, mint a választott top-up bachelor képzés. Nem utolsó sorban, a bolognai rendszer és a to-up degree azt is lehetővé teszi, hogy a már más EU országban elkezdett bachelor képzést Dániában fejezd be. Például, ha marketinget tanulsz, és már megszereztél minimum 120 ECTS pontot, lehetőséged van kreditátvitelre, és mindössze másfél év alatt megszerezheted a Bachelor in International Sales & Marketing Management diplomát, – mindeztangol nyelven és tandíjmentesen!
Tehát egyetemi szinten a Bachelor diploma egyik megszerzési módja lehet az AP degree + Top-up Bachelor választása, amivel egy Professional Bachelor diplomára tehetnek szert a diákok. Ilyen oktatási rendszer kereteiben képezik a vállalkozókat, informatikai szakembereket, mérnököket, ápolókat stb. Ezeket a programokat az üzleti akadémiák és főiskolák (Business Academy/University College) indítják, akik szorosan együttműködnek a vállalkozói- és ipari szférával, így szakmai gyakorlatot is több esetben ezeknél a cégeknél, intéményeknél találnak a diákok. További információkat az info@studyandworktravel.com címen kérhetsz.
 
  • Egy másik lehetőség a hagyományos BA/BSc  (University Bachelor’s degree) ami szintén 3 – 3,5 évet foglal magába, egy intézményen belül megszakítás nélkül. Ezek a képzések viszont főleg elméletorientáltak, kutatói munkákra alapozottak, akadémiai pályára készítik fel az ott tanuló diákokat.
 

Amennyiben valaki ilyen programra szeretne felvételt nyerni, akkor közvetlenül a dán egyetemekkel kell kapcsolatba lépjen.

 

The Danish Education System

Forrás: http://en.iu.dk/education-in-denmark